Boomschijf.nl
Amstelveen
Informatie bezoekadres: klik hier
tel.: (0297) 582 994
email: info@boomschijf.nl
whatsapp: klik hierU bent hier op het juiste adres voor de aanschaf van een grote verscheidenheid aan boomstam producten. Op afspraak bent u welkom, U kunt altijd mailen of appen: klik hier!

Terug naar hoofdpagina


onderzoek

   
 • onderzoek en rapportage:
 • Inventarisaties en controles van groen en bomen:
 • Tarzan als boomdeskundige bij juridisch geschillen
 • Anne-Frank boom:
 • Uitgewaaide takken tijdens heftige stormen:
 • Tarzan als spreker of discussieleider:


 • onderzoek en rapportage::
  Heeft u een boomonderzoek met eventuele reportage nodig?
  Redenen hiervoor kunnen zijn:

  - U wilt meer informatie hebben over uw boom
  - U twijfelt over de veilgheid van uw boom
  - De gemeente vraagt om een Boom Effect Analyse (B.E.A.) bij uw aanvraag voor een bouwvergunning.
  - Uw verzekeringsmaatschappij wil een rapportage over de veiligheid van uw boom.
  - Boom moet getaxeerd worden i.v.m. een schadegeval (boom taxatie).

  Tarieven boom onderzoek


  Inventarisaties en controles van groen en bomen::
  Tarzan heeft de kennis en ervaring in huis om bomen te inventariseren, te controleren en te onderzoeken. Wij inventariseren voor diverse opdrachtgevers de groene buitenruimte. Opdrachtgevers zijn met name, gemeentes, profincies, onderzoeks, ontwerp en ingenieurs buro's en particulieren.

  Wij hebben al inventarisaties gedaan voor: Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Noord), Gemeente Hoogeveen (Downburstschade), Gemeente Medemblik, Fun Forrest, Kerkbos en Buurtverenigingenen. Momenteel zijn wij bezig met een groot project (het gaat hier om het visueel beoordelen van duizenden bomen) voor de Profincie Noord-Holland. <
  Inventarisatie Stormschade na Downburst in gemeente Hoogeveen.


  Tarzan als boomdeskundige bij juridisch geschillen:
  Soms wordt Tarzan gevraagd als deskundige bij een juridisch geschil. Ook hier waarbij iemand bang was dat een boom zou omwaaien.
  De gemeente weigerde een vergunning te verlenen want volgens hun deskundige die alleen de boom door het raam had gezien was er niets mis met deze boom.
  De eigenaresse van de boom vond het "onderzoek" van de gemeentelijke boomdeskundige echter niet "vertrouwenswekkend".Tarzan heeft toen in haar opdracht uitgebreid (WORTEL) onderzoek gedaan en daaruit bleek geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de stabiliteit van de boom. Mevrouw kon weer rustig slapen.


  Anne-Frank boom::
  Tarzan trad op als een van de boom deskundige bij de bezwaarcommissie.Tarzan Vind dat de kroon van De Anne Frankboom zover moet worden gesnoeid dat er geen gevaar meer is voor omvallen, Dit is mogelijk en een goedkope ingreep. Voor de boom kan het heel misschien betekenen dat deze niet opnieuw zal uitlopen. Maar waarom niet gewoon proberen, weghalen kan altijd nog! Of als de boom dan dood is dan kunnen we de dode onderstam laten staan. Een dode boom kan symbolisch soms wel meer betekenen als een levende. In ieder geval planten we ernaast een kindje van de boom.

  Nieuw leven naast het oude.Hier de conclusie van het rappport dat Tarzan Schreef voor behoud van de boom: Advies: Deze boom geeft duidelijk aan in een regeneratieproces te zijn. De oude kroon gaat nu afgestoten worden. Om te voorkomen dat er takken plotseling zullen afbreken zullen wij deze takken moeten wegnemen voordat deze afbreken. Wij zullen van tevoren delen van de kroon moeten gaan wegzagen. Hoeveel we wegzagen zal afhangen van hoe stabiel de onderstam nog is. De boom zal zelf aangeven hoeveel we kunnen laten staan van de stam. Vanuit het cambium in die onderstam zal de boom met nieuw weefsel weer nieuwe takken maken. De tweede generatie kroon van de Anne Frank Boom is een feit.


  foto hiernaast is een voorbeeld van hoe ook een paardenkastanje kan regenereren.

  Ook u kunt Tarzan vragen om voor u op te treden als boomdeskundige bij (juridische) boom geschillen.


  Uitgewaaide takken tijdens heftige stormen::
  Soms kun deze uitgebroken of loshangende takken voorkomen door snoei, soms is het ook gewoon iets dat je voor lief moet nemen. De meeste bomen hebben niet zo veel risico voor het uitbreken van takken. Tarzan kan heel goed beoordelen of en welke risico's er zijn verbonden aan uw boom. Ook kan hij u helpen het risico tot het minimum te beperken!


  Tarzan als spreker of discussieleider::
  Tarzan wordt geregeld gevraagd om (als boomdeskundige) discussies, voorlichtingsavonden of workshops te leiden.Voor de Bomenavond van Groen Links op 22 november 2007 is Tarzan ook gevraagd. Hieronder vind u het verslag van deze avond.
  Verslag bomenavond:

  De aankondiging in de kranten was duidelijk: Hoe is het met de bomen in Dordrecht? De bomen in de Kloostertuin, het Wantijpark, de Hallincqlaan en de honderdjarige moerbei zijn onderwerp van recente discussie. Lang geleden waren de bomen op het Steegoversloot onderwerp van discussie.

  Frans van Vugt van Tarzan Boomverzorging hield een inleiding. Hij stelde onder meer dat bomen eigenlijk niet in de stad thuishoren, maar wel in het bos waar ze ruimte, rust en rotzooi nodig hebben.
  ,
  . Ruimte: in de stad voert de boom een constant gevecht tegen zijn omgeving. Voor de wortels is er vaak te weinig grond. Ze gaan dan voedsel zoeken en drukken daarbij stenen omhoog waarover mensen kunnen struikelen. En ook boven de grond staan bomen regelmatig in de verdrukking. Zet liever een boom in de straat die voldoende ruimte heeft, dan tien bomen die dat niet hebben.

  Rust: een boom heeft rust nodig, dus niet graven bij wortels en ook geen auto's op de wortels parkeren. Kabels en leidingen liggen vaak vlakbij de wortels. Op zich kunnen die wortels daar prima om heen groeien, maar zodra er gegraven moet worden bij de leidingen, bestaat de kans dat de wortels beschadigen waardoor de boom kan gaan rotten.
  ,
  Rotzooi: een boom heeft rotzooi nodig, dus laat de blaadjes maar gewoon liggen, want dat is goed voor de kringloop van de boom. Stoffen in het blad verteren tot schimmels die de boom weer goed kan gebruiken. Een half open verharding zoals grind, Netlon en houtsnippers is veel beter dan straatstenen, omdat er dan meer water, zuurstof en voedingsstoffen bij de wortels kunnen komen.

  En allemaal dezelfde bomen in een straat? Misschien oogt het wel mooi, maar als er een ziekte uitbreekt, moeten misschien alle bomen worden gekapt en zit je met een kale straat, aldus van Vugt.
  ,br> De boomverzorger heeft overigens problemen met het woord "ziekte". Volgens hem wordt te snel gezegd dat een boom ziek is. Natuurlijk zijn er ziektes als iepziekte en kastanje bloedingziekte waaraan een boom dood gaat, maar een boom die een schimmel heeft, kan gerust nog jaren blijven staan. Die boom moet je dan wel goed in de gaten houden, maar de meeste gemeenten kiezen toch voor het kappen van dergelijke bomen, omdat ze bang zijn aansprakelijk te worden gesteld. Wat van Vugt betreft hoeft een boom alleen weg als hij gevaar oplevert voor de omgeving.

  Blijf van onze boom af

  Na de pauze presenteren de groepen hun bevindingen over de vraag hoe we moeten omgaan met bomen in de openbare ruimte.
  Groep 1 concludeert dat bomen levende wezens zijn, voor wie we respect moeten tonen, en dat de kwaliteit en de kwantiteit van de bomen omhoog moet. Tevens moeten er aaneengesloten gebieden komen van groen, zodat er een samenhangende ecologische structuur kan ontstaan. Gemeenten moeten zoeken naar alternatieven voor kap en bij een eventuele kap moet er een dubbele herplantplicht komen, en geen vrijblijvende 'inspanningsverplichting'. De groep concludeert dat auto's niet altijd voorrang moeten krijgen, maar dat het openbaar vervoer moet worden gestimuleerd. Dit ook om te voorkomen dat er te veel auto's op de kwetsbare wortels van bomen worden geparkeerd.

  Groep 2 stelt ook dat oude bomen voor parkeerplaatsen gaan. Heb het lef om om de bomen heen te gaan met het plannen van bebouwing en straten. Elke boom heeft waarde, dus zo lang mogelijk behouden. En liever 1 statige boom in een straat dan een aantal kleintjes, dus geef bomen de ruimte om te groeien.

  Over de specifieke bomen in de aankondiging ging het niet, maar wel over bomen in het algemeen en over bomen in de openbare ruimte. Je zou zeggen dat iedereen wel een mening heeft over bomen, daarom was het verbazingwekkend dat het aanwezige groepje mensen op slechts drie handen te tellen was.Groep 3 pleit voor een 1 procentregeling voor projectontwikkelaars; als ze bouwen moet er 1 procent (maar liever meer) worden besteed aan de aanleg van kwalitatief hoogstaand groen. Verder pleit de groep voor meer betrokkenheid van burgers, te bereiken door meer educatie op scholen en door mensen verantwoording te geven over bomen. ("Blijf af, dat is onze boom!") De communicatie tussen gemeente en burgers kan veel beter als het gaat over de discussie kappen versus laten staan.

  Tevens moet er meer variatie komen in aantal soorten en leeftijd van bomen, moeten er bij herinrichting zoveel mogelijk bomen worden gespaard en moet er per boom worden bekeken wat er nodig is. En denk op de lange termijn als je een boom plant, zodat je niet na een aantal jaren moet concluderen dat de boom niet op een goede plaats staat.

  Er werd die avond nog lang en veel 'geboomd' over bomen, waarbij bleek dat de strijd nog lang niet is gestreden. Zo wil de gemeente een groot aantal forse bomen bij het station kappen vanwege de herinrichting van het gebied. Rinus Prince van de Bomenstichting maakt zich hierover grote zorgen en heeft er bij de gemeente op aangedrongen niet ruecksichtslos te werk te gaan. Helaas heeft de gemeente laten weten dat ze geen aanleiding ziet om de plannen aan te passen.

  Hanneke Kijlstra, HK Journalistieke Produkties (c), november 2007


  Terug naar hoofdpagina